Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

VENDCRYPTO.COM

 

 

 

1. Приемане на Общите условия за ползване

С използването на този уебсайт ("Сайта"), като се регистрирате за Профил във Vendcrypto  ("Профил") или като използвате други Услуги на Vendcrypto, Вие се съгласявате да приемете и спазвате Общите условия за ползване, изложени по-долу ("Общи условия за ползване"). Трябва да прочетете внимателно целите Общи условия за ползване, преди да използвате този Сайт или някоя от Услугите на Vendcrypto. В настоящите Общи условия за ползване, "Vendcrypto" се отнася за фирма Диджитал Капитал ЕООД, с адрес на управление: бул.България 45, България Тауър, София 1000, включително, но без да се ограничава до нейните собственици, директори, инвеститори, служители или други свързани лица. В зависимост от контекста, "Vendcrypto" може да се отнася и за услугите, продуктите, уебсайта, съдържанието или други материали (наричани общо "Услуги на Vendcrypto"), предоставяни от Диджитал Капитал ЕООД. Услугите, извършвани от Vendcrypto, дава възможност на купувачите ("Купувачи") и продавачите ("Продавачи") да купуват и продават Криптовалути като Bitcoins, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash или други. Vendcrypto може самостоятелно да променя списъка на Криптовалутите, с които се оперира на Сайта.

В зависимост от вашата страна на местопребиваване е възможно да не сте в състояние да използвате всички функции на Сайта. Ваше задължение е да спазвате тези правила и закони във вашата страна на местопребиваване и/или страната, от която имате достъп до този Сайт и Услуги. Доколкото сте съгласни и спазвате настоящите Общи условия за ползване, Vendcrypto ви предоставя личното, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране и ограничено право да влизате и използвате Сайта и Услугите.

2. Ако не приемете условията за ползване и условията, изложени в това споразумение, няма да имате достъп до този сайт и да използвате тези услуги.

Чрез създаването на Профил Вие изрично посочвате и гарантирате:

- че сте приели тези Общи условия; 

- че сте навършили 18 години и имате пълна дееспособност да приемете тези Общи условия и да сключвате сделка, включваща Bitcoins, Ethereum, Litecoin, BitcoinCash или други криповалути.

- че сте гражданин на Република България.

3. Рискове

Търговията със стоки и продукти, реални или виртуални, както и виртуални валути, предполага значителен риск. Цените могат да варират и наистина варират всеки ден. Тези колебания в цените могат да увеличат или да намалят стойността на Вашите активи във всеки един момент. Всяка валута - виртуална или не - може да e предмет на големи промени в стойността и дори може да остане без стойност. Съществува присъщ риск от настъпване на загуби в резултат на купуване, продажба или търговия с каквото и да било на пазара. Търговията с Криптовалути също има определени рискове, които обикновено не са присъщи на официални валути или стоки, или други активи на даден пазар. За разлика от повечето валути, които са подкрепени от правителства или други юридически лица, или от стоки като злато или сребро, Криптовалутите са уникален тип "фиатна" валута, подкрепена от технология и доверие. Няма централна банка, която да може да издава повече валута или да предприема коригиращи мерки за защита на стойността на Криптовалутите при криза. Вместо това, Криптовалутите са все още автономна и до голяма степен нерегулирана глобална система от валутни фирми и физически лица. Търговците се доверяват на цифрова, децентрализирана и отчасти анонимна система, която разчита на равноправната (peer-to-peer) мрежова връзка и криптографията, за да запази целостта си. Търговията с Криптовалути често е податлива на ирационални (или рационални) балони или загуба на доверие, което би могло да срине търсенето в сравнение с предлагането. Например, доверието в Криптовалутите може да се срине поради неочаквани промени, наложени от разработчиците на софтуер или други, ограничителни мерки на правителството, създаване на първокласни конкурентни алтернативни валути или дефлационна, или инфлационна спирала. Доверието може да се срине също поради технически проблеми: ако анонимността на системата е компрометирана, ако парични средства бъдат изгубени или откраднати, или ако хакерите, или правителствата са в състояние да попречат на осъществяването на каквито и да е транзакции. Възможно е да има допълнителни рискове, които не сме предвидили или идентифицирали в нашите Общи условия за ползване. Трябва внимателно да прецените дали финансовото ви състояние и толерантността ви към риск са подходящи за закупуване, продажба или търговия на Bitcoins, Ethereum, Litecoin, BitcoinCash или други криптовалути. Ние използваме нашите доставчици на банкови и платежни услуги, за да получаваме средства на потребителите и да извършваме плащания. Нашите доставчици на банкови и платежни услуги не извършват трансфер, обмен или не предоставят услуги във връзка със Криптовалути.

4. Ограничено право на ползване

Освен ако не е посочено друго, всички Материали на този сайт са собственост на Vendcrypto (Диджитал Капитал ЕООД) и са защитени от авторски права, търговски марки и други приложими закони. Вие можете да преглеждате, отпечатвате и/или изтегляте копие от Материалите от този сайт на всеки един компютър само за лична, информационна и/или нетърговска употреба, при условие че спазвате всички уведомления за защита с авторско право и други права за собственост. Търговските марки, марките за услуги и логото на Vendcrypto и други, използвани в този Сайт ("Търговски марки"), са собственост на Vendcrypto (Диджитал Капитал ЕООД) и техните съответни собственици. Софтуерът, текстът, изображенията, графиките, данните, цените, търговията, диаграмите, графиките, видео и аудио материали, използвани на този сайт, принадлежат на Vendcrypto. Търговските марки и Материали не трябва да се копират, възпроизвеждат, променят, преиздават, качват (ъплоуд), публикуват, предават, отстраняват, събират или разпространяват под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, ръчно или автоматизирано.

Използването на такива Материали на някой друг сайт или мрежова компютърна среда за всякаква друга цел е строго забранено; всяко такова неразрешено използване може да наруши авторското право, търговската марка и други приложими закони и да доведе до наказателни или граждански санкции.

5. Правила за поддържане на профила ви

Този Сайт е предназначен само за лична и некомерсиална употреба. Ние проявяваме бдителност по отношение поддържането на сигурността на нашия Сайт и на Услугите. Като се регистрирате при нас, вие се съгласявате да предоставите на Vendcrypto актуална, точна и пълна информация за себе си, както е поискано от процеса на регистрация, и да актуализирате тази информация. Също така се съгласявате, че няма да използвате друг Профил, освен Вашия или да влизате в Профила на който и да е друг потребител по което и да е време, или да помагате на други да получат неоторизиран достъп. Създаването или използването на Профили, без предварително изрично разрешение от Vendcrypto, ще доведе до незабавно прекратяване на всички посочени Профили, както и всички текущи оферти за покупка/продажба. Всеки опит да направите това или да помагате на други (потребители или трети лица) или разпространяването на инструкции, софтуер или инструменти за тази цел ще доведе до прекратяване на Профилите на тези потребители. Прекратяването не е изключителната мярка за това нарушение и Vendcrypto може да реши да предприеме по-нататъшни действия срещу вас. Също така сте отговорни за запазването на поверителността на информацията на Профила си, включително паролата ви за защита на собствените ви Криптовалути и за цялата дейност, включително информация за транзакции, публикувани в Профила Ви. Ако има подозрителна дейност, свързана с Вашия Профил, ние можем, но не сме задължени да изискаме допълнителна информация от вас, включително удостоверяване на документи, и да замразим всички транзакции до приключване на прегледа. Вие сте длъжни да спазвате тези искания за сигурност или да приемете прекратяването на Вашия профил. От Вас се изисква незабавно да уведомите Vendcrypto за всяка неразрешена употреба на Вашия профил или парола или друго нарушение на сигурността по електронната поща на [email protected]. Всеки потребител, който нарушава тези правила, може да бъде с прекратен акаунт и след това да носи отговорност за загуби, понесени от Vendcrypto или който и да е потребител на Сайта. В заключение, вие се съгласявате, че няма да използвате Услугите за извършване на престъпна дейност от всякакъв вид, включително, но не само, изпиране на пари, незаконни хазартни операции, финансиране на тероризъм или злонамерено хакерство.

Минималната допустима търговия за всяка криптовалута е различна, но равностойността й не може да е по-малка от 500 лева.

6. Прекратяване и блокиране (ескроу) на непроверени профили

Можете да прекратите това споразумение с Vendcrypto и да закриете Профила си по всяко време след уреждане на всички неприключили транзакции. Вие също давате съгласие, че Vendcrypto може, като даде предизвестие, по своя преценка да прекрати достъпа ви до Сайта и до Вашия Профил, включително и без ограничение до правото му: да ограничи, преустанови или прекрати услугите и Профилите на потребителите, да забрани достъп до Сайта и неговото съдържание, услуги и инструменти, да забави или премахне хоствано съдържание и да предприеме технически и правни стъпки, за да държат потребителите извън сайта, ако подозираме, че създават проблеми или възможна правна отговорност, нарушаваща правото на интелектуална собственост на трети страни; или, че действат в противоречие с буквата или духа на настоящите Условия. Освен това, при съответни обстоятелства и по наше усмотрение, можем да преустановим или да прекратим Профили на потребители по каквато и да е причина, включително и без ограничение: (1) опити за получаване на неоторизиран достъп до Сайта или Профил на друг потребител или предоставяне на помощ на други лица, които се опитват да направят това, (2) преодоляване на функциите за сигурност на софтуера, които ограничават използването или осигуряват защита на всяко съдържание, (3) използване на услугите за извършване на незаконни дейности като пране на пари, незаконни хазартни операции, финансиране на тероризъм или друга престъпна дейност, (4) нарушения на настоящите Общи условия за ползване, (5) неплащане или измамно плащане за Транзакции, (6) неочаквани оперативни затруднения, или (7) по искане на правоохранителни органи или други държавни агенции, ако това се счита за легитимно и наложително да бъде извършено от Vendcrypto, действайки по свое усмотрение. Изрично си запазваме правото да анулираме и/или да прекратим Профили, които не са били потвърдени от потребителя въпреки усилията, които Vendcrypto е направила добросъвестно, за да се свърже с вас, за да получи такава верификация ("Непроверени профили"). Всички Непроверени профили, които са били неактивни за период от 6 месеца или повече, след това подлежат на прехвърляне към ескроу на трета страна ("Непотвърден ескроу") и няма да бъдат поддържани или да са под юридическата отговорност на Диджитал Капитал ЕООД. Администраторът/попечителят на Непроверен профил ще полага всички необходими допълнителни усилия, изисквани по закон, за да определи и да се свърже с всеки собственик на Непроверен профил и, след изчерпване на съответните усилия и време, може да ни се наложи да преобразуваме остатъчните Криптовалути във фиатни и да ги изпратим на национален орган, отговорен за съхраняването на тези средства. Прекратяването на Профил не засяга плащането на комисионни, дължими за минали транзакции. При прекратяване потребителите изпращат данни за валидна банкова сметка, за да позволят прехвърлянето на валути, наредени в тяхната сметка. Тази банкова сметка трябва да се поддържа от потребителя. Биткойните могат да бъдат прехвърлени във валидна банкова сметка само след конвертиране във фиатна валута. Vendcrypto прехвърля валутите във възможно най-кратък срок след искането от страна на потребителя и в сроковете, определени от Vendcrypto. Vendcrypto ще Ви изпрати кредитното салдо на Вашата сметка; при определени обстоятелства обаче някои посредници могат да участват в международни плащания и те или банката бенефициент могат да приспаднат таксите. Ще полагаме всички разумни усилия, за да гарантираме, че тези такси ще ви бъдат оповестени преди изпращането на плащането Ви; обаче, когато те не могат да бъдат избегнати, вие приемате, че тези такси невинаги могат да бъдат изчислени предварително и че сте съгласни да сте отговорни за такива такси. При закриване на сметката всяка сума, по-малка от 100 лв., няма да бъде върната. Vendcrypto си запазва правото да не преобразува Криптовалути във фиатни и да ги върне в Портфейла, който принадлежи на потребителя.

7. Наличност на услуги

Всички услуги се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се. Ние не гарантираме, че този сайт ще бъде на разположение 100 % от времето, за да отговори на вашите нужди. Ще се стремим да Ви предоставим Услугите възможно най-скоро, но няма гаранции, че достъпът няма да бъде прекъснат или няма да има забавяне, неизпълнение, грешки, пропуски или загуба на предадена информация. Ще полагаме разумни усилия, за да гарантираме, че Сайтът ще бъде достъпен за Вас в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Може обаче да спрем използването на Сайта за поддръжка и ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за това. Приемате, че това може да не е възможно при спешен случай.

8. Външни уебсайтове

Vendcrypto не прави каквито и да било изявления за външен или сайт на трети страни, до който имате достъп чрез Сайта. Понякога сайтът Vendcrypto може да предоставя препратки или връзки към други уебсайтове ("Външни уебсайтове"). Ние не контролираме тези външни сайтове или сайтовете на трети страни или съдържанието им. Вие приемате, че ние по никакъв начин не сме отговорни или задължени за външните уебсайтове, към които има препратка или линк от уебсайта на Vendcrypto, включително, но не само, за съдържание на уебсайтове, политики, неизпълнения, промоции, продукти, мнения, съвети, изявления, цени, дейности и реклами, услуги или действия и/или каквито и да е щети, загуби, неуспехи или проблеми, причинени от, свързани или произтичащи от тези сайтове. Вие носите всички рискове, свързани с използването на такова съдържание. Външните сайтове имат отделни и независими условия за ползване и свързани с тях политики. Бихме искали да прегледате политиката, правилата, условията и правилата на всеки сайт, който посещавате. От вас зависи да вземете предпазни мерки, за да сте сигурни, че каквото и да изберете да ползвате, няма вируси, червеи, троянски коне и други елементи с разрушителен характер.

9. Финансови съвети

За да бъдат избегнати съмнения, ние не предоставяме никакви инвестиционни съвети във връзка с Услугите, описани в тези Общи условия за ползване. Можем да предоставим информация за цената, обхвата и волатилността на Криптовалутите, които се предлагат, както и за събития, които са засегнали цената на тези Криптовалути, но това не трябва да се счита за инвестиционен съвет и не трябва да се тълкува като такъв. Всяко решение за закупуване или продажба на Bitcoins, Ethereum, Litecoin, BitcoinCash и/или друга криптовалута е единствено ваше решение и ние няма да носим отговорност за понесени загуби.

10. Финансов регламент

Нашият бизнес модел и нашаите Услуги улесняват закупуването или продажбата на Криптовалути  в нерегулирана, международна отворена система за разплащане. Услугите, които предоставяме, понастоящем не са регулирани в рамките на Република България и ЕС.

11. Оповестяване пред съдебни органи и оторизирани финансови институции

Ние можем да споделим Вашата лична информация с правоохранителни органи, органи за защита на данни, държавни служители и други органи, когато:

- се изисква по закон;

- сме принудени от призовка, съдебно разпореждане или друга юридическа процедура;

- считаме, че оповестяването е необходимо, за да се предотврати физическа вреда или финансови загуби;

- оповестяването е необходимо за докладване за предполагаема незаконна дейност; или

- оповестяването е необходимо за разследване на нарушения на нашите Общи условия за ползване или Декларация за поверителност.

Също така можем да обменяме информация за американски граждани, които са потребители на Vendcrypto, с други финансови институции, както е разрешено съгласно раздел 314 (б) от Патриотичния акт на САЩ (US Patriot Act) и с данъчните власти, включително Службата за вътрешни приходи на САЩ, съгласно Закона за данъчно съответствие на чуждестранни сметки ("FATCA"), доколкото този законодателен акт може да бъде решено да се прилага по отношение на Диджитал Капитал ЕООД. "Лична информация" означава информация, която идентифицира дадено лице, като например неговото или нейното име, адрес, електронна поща, търговски данни и банкови реквизити. "Лична информация" не включва анонимни и/или обобщени данни, които не идентифицират конкретен потребител.

11. Международен трансфер на лична информация

Ние съхраняваме и обработваме вашата лична информация в центрове за данни по целия свят, където се намират обектите на Vendcrypto или доставчиците на услуги. Поради това можем да прехвърляме Вашата лична информация извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Такива прехвърляния се извършват в съответствие с нашите законови и регулаторни задължения.

12. Юрисдикция

Общите условия за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с българското право. Страните по настоящото споразумение се съгласяват да се подчинят неотменимо на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

13. Ограничение на отговорността

Доколкото това е позволено от закона, Vendcrypto не носи отговорност за каквито и да било щети, загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на възможност, загуба на данни, косвени или последващи загуби, освен ако понесената загуба е възникнала от  небрежност или умишлено въвеждане в заблуждение или измама. Нищо в тези условия не изключва или не ограничава отговорността на някоя от страните за измама, смърт или телесна повреда, причинена от нейната небрежност, нарушение на условията, произтичащи от правоприлагането или друга отговорност, която не може да бъде ограничена или изключена от закона. Съгласно гореизложеното, агрегатната отговорност на Vendcrypto за искове въз основа на събития, произтичащи от или във връзка с използването на Сайта и/ ли Услугите от някой отделен потребител, независимо дали е по договор или деликт (включително небрежност) или по друг начин, в никакъв случай няма да надвишава по-голямата от: а) общата сума, държана в сметката на потребителя, предявяващ иска, намалена с размера на Комисионната, която може да бъде дължима и платима по отношение на тази сметка; или б) 100% от сумата на транзакцията (ите), която е предмет на иска, намалена с размера на Комисионната, която може да бъде дължима и платима по отношение на такава(ива) транзакция(и).

14. Обезщетение

До пълната степен, в която е позволено от приложимото право, с настоящето вие се съгласявате да обезщетите Vendcrypto за всяко действие, отговорност, разходи, иск, загуба, щета, процедура или разноски, направени или понесени, ако пряко или непряко произтичат от вашето ползване на Сайта на Vendcrypto, на Услугите или от вашето нарушение на тези Общи условия за ползване.

15. Разни

Ако не сме в състояние да изпълняваме Услугите, описани в Общите условия за ползване, поради фактори извън нашия контрол, включително, но без да се ограничаваме до събитие поради форсмажорни обстоятелства, промяна на закона или промяна в правилата за санкции, ние няма да носим отговорност за Услугите, предоставени по това споразумение през периода, съвпадащ със събитието.

16. Промяна на условията

Vendcrypto си запазва правото да променя, добавя или премахва части от тези Общи условия по всяко време и по свое усмотрение. Ще бъдете известени предварително за всички промени в Профила си. При такова уведомление ваша отговорност е подробно да прегледате променените Общи условия. По-нататъшното използване на Сайта след публикуването на уведомление за промени в Общите условия означава, че приемате и сте съгласни с промените и че всички следващи транзакции от вас ще бъдат предмет на изменените Общи условия.

17. Контакти

Ако имате въпроси, свързани с тези Общи условия за ползване, вашите права и задължения, произтичащи от настоящите  Общи условия и/или използването на Сайта и Услугите, Профила Ви или друг въпрос, моля да се свържете със [email protected].

 

 

 

Информация за клиентите относно

ПРAВИЛА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

VENDCRYPTO.COM

Последна актуализация Maй 2018

 

 

 

1. Въведение

"Диджитал Капитал" ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“ или „Ние“, „Нас“) е българска компания за търговия с дигитални валути, създадена и регистрирана съгласно изискванията на законодателството на Република България с ЕИК 203888729, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул.България 45, Българиа Тауър . Дружеството предоставя услуги, свързани с търговия с виртуални валути, чрез неговия уебсайт vendcrypto.com

2. Какво е пране на пари

Изпирането на пари се случва, когато средства от нелегална/криминална дейност се трансферират посредством финансовата система по такъв начин, така че да се представи, че тези средства са със законен произход.

Изпирането на пари обикновено се осъществя в следните три етапа:

• Първо, парични средства или парични еквиваленти се внасят във финансовата система.

• Второ, парите се прехвърлят или преместват в други сметки (напр. сметка за търговия с виртуална валута) чрез поредица от финансови транзакции, предназначени да скрият произхода на парите (например извършване на сделки с малък или никакъв финансов риск, или прехвърляне на салда по сметки към други сметки).

• Трето, средствата се въвеждат отново в икономиката, за да изглежда, че средствата идват от легитимни източници (например затваряне на сметка за търговия с виртуална валута и прехвърляне на средствата по банкова сметка).

Сметките за търговия с виртуална валута са средство, което може да се използва за изпиране на незаконни средства или за скриване на истинския собственик на средствата. По-специално, сметката за търговия с виртуална валута може да бъде използвана за извършване на финансови транзакции, които помагат да се заличи произходът на средствата.

3. Нашият подход

Дружеството ще се бори срещу лицата, участващи в прането на пари, тъй като не подкрепя и не приема прането на пари. Въпреки че пазарът на дигитални валути е нерегулиран, считаме че неговото развитие и налагането на дигиталните валути като платежно средство и средство за съхранение и увеличение на стойност може да се осъществи чрез прилагане на добрите нормативни и финансови практики за избягване на всякаква незаконна и забранена от закона дейност.

Съответно, Дружеството има действащи политики за идентифициране и предотвратяване на изпирането на пари от хора като:

• Осигуряване и поддържане на валидно доказателство за идентификация на клиентите.

• Проверка на имената на клиентите в списъци за известни или заподозрени терористи.

• Проверка на имената на клиентите в надеждни и точни източници от база данни за рискови разузнавания.

• Информиране на своите клиенти, че предоставената от тях информация може да бъде използвана за проверка на самоличността им.

• Строго наблюдение на паричните транзакции на клиентите.

В допълнение, Дружеството изплаща средства на първоначалния източник на парични преводи като превантивна мярка.

Дружеството е внедрило програма за спазване, разкриване и докладване на потенциална подозрителна дейност, изпиране на пари и финансиране на тероризма, която включва политики като събиране и поддържане на валидно доказателство за идентификация на клиента, включително, но не само:

- валидни идентификационни документи на лицето;

- Документи, удостоверяващ постоянния адрес, не по-стар от три месеца;

- Документ, удостоверяващ наличието на банкова сметка / кредитна карта, открита на името на собственика на сметката.

Моля, имайте предвид, че в случай на промяна на предоставената информация Клиентът трябва незабавно да уведоми Дружеството и да изпрати актуализираните документи.

Дружеството може да поиска допълнителна информация в случай, че:

- Клиентът няма документ, удостоверяващ постоянен адрес;

- когато от клиента е поискано прехвърляне на повече от левовата равностойност на 5000 евро, от него се изисква да представи Декларация за произход на средствата;

- при установяване на отношения с политически ангажирани лица;

- по свое усмотрение Дружеството може да поиска допълнителна информация от клиента.

 

За въпроси  и коментари относно тези указания се свържете с нашия отдел за Съответствие:

Email за контакт: [email protected];

Телефон за контакт: 0700 200 99